کفش روزمره ویسِل کرمی vessel | کد:1400

19,940 تومانبازپرداخت نقدی
قیمت اصلی 1,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 997,000 تومان است.
 • مدل: کفش ویسِل
 • سایز: 41 تا 44
 • جنس رویه: چرم مصنوعی با کیفیت و الیاف طبیعی
 • جنس زیره: ای وی ای 2 تیکه
 • زیره : داخل دوخت

کفش روزمره مردانه نایک جردن 6 کرمی nike jordan 6 | کد:1375

17,800 تومانبازپرداخت نقدی
قیمت اصلی 1,080,000 تومان بود.قیمت فعلی 890,000 تومان است.
 • مدل: کفش نایک جردن 6
 • سایز: 41 تا 44
 • جنس رویه: چرم مصنوعی باکیفیت و الیاف طبیعی
 • جنس زیره: ای وی ای 2 تیکه
 • کفی : داخل دوخت

کفش نایک جردن 4 سفید | کد:1346 | کد:1346

16,980 تومانبازپرداخت نقدی
قیمت اصلی 950,000 تومان بود.قیمت فعلی 849,000 تومان است.
 • مدل: کفش نایک جردن4
 • سایز: 41 تا 44
 • جنس رویه: چرم صنعتی با کیفیت و سوئیت
 • جنس زیره: ای وی ای 2 تیکه
 • کفی داخل دوخت

کفش نایک زوم سفید | کد:1301

14,980 تومانبازپرداخت نقدی
قیمت اصلی 850,000 تومان بود.قیمت فعلی 749,000 تومان است.
 • مدل: کفش نایک زوم
 • سایز: 41 تا 44
 • جنس رویه: الیاف طبیعی  
 • جنس زیره: ای وی ای 2 تیکه
 • داخل دوخت

کفش نایک جردن ساق کوتاه طوسی | کد:1283

14,200 تومانبازپرداخت نقدی
قیمت اصلی 830,000 تومان بود.قیمت فعلی 710,000 تومان است.
 • مدل: کفش نایک جردن ساق کوتاه
 • سایز: 41 تا 44
 • جنس رویه: چرم صنعتی با کیفیت
 • جنس زیره: ای وی ای 2 تیکه
 • دور دوخت و داخل دوخت

کفش اسیکس Gt2000 طوسی فسفری | 1281

9,940 تومانبازپرداخت نقدی
قیمت اصلی 575,000 تومان بود.قیمت فعلی 497,000 تومان است.
 • مدل: کفش اسیکس Gt2000
 • سایز: 40 تا 45
 • جنس رویه: الیاف طبیعی
 • جنس زیره: ای وی ای 2 تیکه
 • کفی داخل دوخت

کفش اسیکس Gt2000 مشکی بنفش | 1264

9,940 تومانبازپرداخت نقدی
قیمت اصلی 575,000 تومان بود.قیمت فعلی 497,000 تومان است.
 • مدل: کفش اسیکس Gt2000
 • سایز: 37 تا 40
 • جنس رویه: الیاف طبیعی
 • جنس زیره: ای وی ای 2 تیکه
 • کفی داخل دوخت

کفش نایک جردن تراویس قرمز مشکی | کد:1239

14,200 تومانبازپرداخت نقدی
قیمت اصلی 830,000 تومان بود.قیمت فعلی 710,000 تومان است.
 • مدل: کفش نایک جردن تراویس
 • سایز: 41 تا 44
 • جنس رویه: چرم صنعتی با کیفیت
 • جنس زیره: ای وی ای 2 تیکه
 • کفی دور دوخت و داخل دوخت

کفش نایک جردن سوئیچ مشکی سبز | کد:1238

14,200 تومانبازپرداخت نقدی
قیمت اصلی 830,000 تومان بود.قیمت فعلی 710,000 تومان است.
 • مدل: کفش نایک جردن سوئیچ
 • سایز: 41 تا 44
 • جنس رویه: چرم مصنوعی با کیفیت و سوئیت
 • جنس زیره: ای وی ای 2 تیکه
 • دور دوخت و داخل دوخت

کفش نایک جردن 1 مشکی طوسی | کد:1227

10,980 تومانبازپرداخت نقدی
قیمت اصلی 710,000 تومان بود.قیمت فعلی 549,000 تومان است.
 • مدل: کفش نایک جردن1
 • سایز: 37 تا 40
 • جنس رویه: چرم صنعتی با کیفیت و سوئیت
 • جنس زیره: ای وی ای 2 تیکه
 • کفی دور دوخت و داخل دوخت

کفش نایک ایرفورس 1 مشکی شاین | کد:1242

15,100 تومانبازپرداخت نقدی
قیمت اصلی 850,000 تومان بود.قیمت فعلی 755,000 تومان است.
 • مدل: کفش نایک ایرفورس1
 • سایز: 41 تا 44
 • جنس رویه: چرم مصنوعی با کیفیت 
 • جنس زیره: ای وی ای 2 تیکه
 • دور دوخت و داخل دوخت

کفش ریباک ترادیتون سفید ابی قرمز | 1226

12,500 تومانبازپرداخت نقدی
قیمت اصلی 775,000 تومان بود.قیمت فعلی 625,000 تومان است.
 • مدل: کفش ریباک ترادیتون
 • سایز: 41 تا 44
 • جنس رویه: الیاف طبیعی
 • جنس زیره: ای وی ای 2 تیکه
 • کفی داخل دوخت